LV EN

kā Lupatiņi mācījās

Izdevniecība "Liels un mazs" sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Tartu Universitāti un vadošo partneri - Igaunijas uzņēmumu "Digital Learning Systems" veido jaunu interaktīvu uzdevumu grāmatu sēriju "Kā Lupatiņi mācījās" ar runājošo pildspalvu.

Audiogrāmatu izstrādē tiek izmantoti Latvijā radīti tēli "Lupatiņi", tehnisko risinājumu izstrādā Igaunijas partneri.

Šobrīd ir izstrādāts prototips pirmajai grāmatai - "Lupatiņu māja". Šī grāmata piemērota 1 līdz 3 gadus veciem bērniem, kā arī bērniem ar īpašām vajadzībām un tiem, kas latviešu valodu vēl tikai mācās. 

Projekts „Audio mācību materiāli pirmsskolas izglītībai – Kā Lupatiņi mācījās?” (nosaukums angliski “Printed audio-learning materials for early childhood education – How the Shammies learned?)”) tiek īstenots 01.02.2017. – 31.01.2019., projekta identifikācijas Nr. Est-Lat43.

Projekta mērķis ir izstrādāt 6 interaktīvas “Lupatiņu” grāmatas 3 dažādām vecuma grupām, pirmsskolas vecuma bērniem latviešu, igauņu un angļu valodā, kur bērni lasot, klausoties un, interaktīvi darbojoties ar digitālo pildspalvu, apgūs lasītprasmi, dažādas sociālās prasmes, matemātiskos priekšstatus,  dabaszinības utt. Šobrīd projekta komanda ir jau izstrādājusi pirmās trīs grāmatas un drīzumā būs gatavi pirmie grāmatas prototipi, kurus testēt.

Latvijas Universitātes zinātnieki sadarbībā ar Tartu Universitātes koledžas zinātniekiem izstrādāja šo grāmatu sagatavošanas zinātnisko un metodisko pamatojumu, lai tās izmantojot, bērni pamazām attīstītu savas zināšanas dažādās jomās. Šobrīd ir uzsākts darbs pie grāmatu izvērtēšanas metodoloģijas izstrādes.

Projektu finansē Interreg Estonia-Latvia cross-border cooperation programme. Programma noris no 2014. līdz 2020.gadam.

Projekta kopējais finansējums ir € 445 449.03 , Eiropas Reģionālās attīstības līdzfinansējuma daļa ir € 370 725,41.

Izdevniecības "Liels un mazs" kopējā projekta summa ir € 153 199.99, Eiropas Reģionālās attīstības līdzfinansējuma daļa ir € 130 219.99.

Projektā "Audio mācību materiāli pirmsskolas izglītībai - Kā Lupatiņi mācījās?" izstrādātas pirmās 3 grāmatas atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.